• 33 Exterioo showrooms

 • Gratis thuis bezorgd

 • Bereikbaar van 9u tot 20u (ma-zat)

 • Tot 5 jaar Exterioo garantie

Reglement “Win een make-over van je tuin”

 1. OVS Garden nv (hierna "Exterioo" genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert een winactie onder de naam “Win een make-over van je tuin”. Deelnemen aan de winactie kan van 07/06/2021 tot en met 20/06/2021 via de online kanalen.
 2. Iedereen die een foto(reactie) van zijn of haar tuin plaatst op de sociale media kanalen (Facebook en/of Instagram) van Exterioo, maakt kans om de make-over te winnen. We selecteren één winnaar die persoonlijk advies ontvangt van één van onze tuinmeubelspecialisten. Die laatste zal voor de winnende tuin nieuwe tuinmeubelen selecteren t.w.v. €5000. Op 26 juni worden de winnaars bekendgemaakt.
 3. Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Exterioo.
 4. De winnaars worden via de sociale media kanalen gecontacteerd. Verdere opvolging verloopt via e-mail.
 5. De winnaars winnen de door de tuinmeubelspecialist uitgekozen meubelen ter waarde van €5000. De winnaars zijn diegenen die de meeste punten van de interne jury krijgen. Deze jury is samengesteld door 6 medewerkers van Exterioo. Elk jurylid krijgt 1, 2, 3, 4 en 5 punten om toe te kennen aan de meest originele deelname. De meest originele deelname (foto en argumentatie) krijgt 5 punten toebedeeld. Diegene met de hoogste punten, wint de tuinmeubelen ter waarde van €5000.
 6. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
 7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
 8. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs.
 9. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet toegelaten.
 10. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 11. Exterioo behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
 12. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Exterioo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
 13. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Exterioo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan.

©2022 Exterioo Tuinmeubelen - OVS Garden BV - Kvk-nummer: 67020739 - BTW-nummer:NL8567.96.840.B01