• 30 Exterioo showrooms

  • Gratis thuis bezorgd

  • Bereikbaar van 9u tot 20u (ma-zat)

  • Tot 5 jaar Exterioo garantie

Wedstrijdreglement 'Beleef jij een sprookjesachtige dag?'

Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd ‘Beleef jij een sprookjesachtige dag?’.

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

OVS Garden BV

Ekkersrijt 4133 unit 1.04

NL-5692 DD Son en Breugel

KVK: 67020739

2. De wedstrijd loopt van 30/03/2019 tot en met 17/04/2019.

3. OVS Garden BV behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. OVS Garden BV kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege OVS Garden BV.

4. De prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit 4 individuele tickets jaarrond voor pretpark De Efteling. Deze tickets zijn op naam en niet overdraagbaar. Parkeertickets zijn niet inbegrepen in de prijs.

5. Verloop van de wedstrijd:

  • Kleur de kleurplaat in. De kleurplaten zijn beschikbaar in de winkel of online op exterioo.nl/kleurwedstrijd.
  • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via het posten van de kleurplaat op Facebook of Instagram met de hashtag #exterioo. Mensen van wie het Facebook of Instagram profiel niet openbaar is, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
  • Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald op basis van de kleurplaat. De winnaar is de persoon die de kleurplaat het mooist, creatiefst of origineelst inkleurde, en dat volgens het oordeel van een onafhankelijke jury die werd samengesteld met het oog op deze wedstrijd. Over het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk.

6. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal OVS Garden BV met de winnaar persoonlijk contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf of aan de ouder of voogd van de winnaar/winnares, die daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen.

OVS Garden BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemers gegeven heeft bij het invullen van het deelnameformulier van deze wedstrijd.

Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd in te trekken door een mail te sturen naar info@exterioo.nl. Hoe je je andere rechten onder de Privacywetgeving kan uitoefenen, kan je terugvinden in onze algemene privacy policy.

7. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen. Meermaals deelnemen leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

8. Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

9. Geen enkele van de prijzen kan ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura.

10. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt OVS Garden BV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van OVS Garden BV uit te sluiten.

11. Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding,...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.

12. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met Facebook of Instagram. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

OVS Garden BV kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: Transmissies via het internet. Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software. De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken. Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook. OVS Garden BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

12. Deze actie staat open voor alle personen met verblijfplaats in België of Nederland met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van OVS Garden BV en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

©2022 Exterioo Tuinmeubelen - OVS Garden BV - Kvk-nummer: 67020739 - BTW-nummer:NL8567.96.840.B01